Skip to main content

Wie zijn wij?

BUURTBOERDERIJ EERSEL & BUURTVLINDERTUIN EERSEL 
Gevestigd aan de Houtwal nr. 10 te Eersel

Voor algemene vragen en voor alle vragen rondom maatschappelijke belangen, samenwerking en beleid over de Buurtboerderij Eersel en Buurtvlindertuin Eersel kun je contact opnemen met: 
Secretaris | Ad Bierens
secretaris@buurtboerderijeersel.nl| Tel:+31 6 51991258


Voor alle vragen rondom donatie, sponsoring of andere financiële kwesties kun je contact opnemen met: 
Penningmeester | Annie Rijkers
penningmeester@buurtboerderijeersel.nl | Tel: +31 622224957

Voor alle vragen rondom vrijwilliger worden of vragen vanuit vrijwilligers kun je contact opnemen met:
vrijwilligers@buurtboerderijeersel.nl

Voorzitter | Cees Beemer
voorzitter@buurtboerderijeersel.nl | Tel:+31637562028

RSIN nummer
: 8560.88.067

Kamer van Koophandel: Stg. buurtboerderij Eersel nummer 65378598

Bank: NL42 RABO 0188 2055 86 t.n.v. Stichting buurtboerderij Eersel

Uit de statuten:

  1. De stichting draagt de naam STICHTING BUURTBOERDERIJ EERSEL
  2. De stichting heeft zijn zetel in de gemeente Eersel
  3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd (oprichtingsdatum 18-02-2016)
  4. De stichting heeft ten doel: de realisatie , het beheer, de inrichting en de exploitatie van een buurtboerderij ten behoeve van maatschappelijke, sociale en educatieve doeleinden, gelegen in de wijk Kerkebogten in Eersel.

Vrijwilligers en Beloningsbeleid

Bij de Stichting Buurtboerderij Eersel zijn alleen vrijwilligers actief. De Stichting wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de financiën. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere vastgelegd in de statuten. De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding.

Het bestuur

Cees Beemer
Bestuurslid Voorzitter
Annie Rijkers
Bestuurslid / Penningmeester
Ad Bierens
Bestuurslid / secretaris

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Samen zorgen we voor de Buurtboerderij en Buurtvlindertuin. Dat doen we elke dag met veel plezier met de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers. 

Hoe deze structuur eruit ziet, vind je hieronder.