Wie zijn wij?

BUURTBOERDERIJ EERSEL
Gevestigd aan de Houtwal nr. 10 te Eersel
www.buurtboerderijeersel.nl

E-mail: stichtingbuurtboerderij@gmail.com

RSIN nummer: 8560.88.067

Kamer van Koophandel: Stg. buurtboerderij Eersel nummer 65378598

Bank: NL42 RABO 0188 2055 86 t.n.v. Stichting buurtboerderij Eersel

Uit de statuten:

  1. De stichting draagt de naam STICHTING BUURTBOERDERIJ EERSEL
  2. De stichting heeft zijn zetel in de gemeente Eersel
  3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd (oprichtingsdatum 18-02-2016)
  4. De stichting heeft ten doel: de realisatie , het beheer, de inrichting en de exploitatie van een buurtboerderij ten behoeve van maatschappelijke, sociale en educatieve doeleinden, gelegen in de wijk Kerkebogten in Eersel.

Vrijwilligers en Beloningsbeleid

Bij de Stichting Buurtboerderij Eersel zijn alleen vrijwilligers actief. De Stichting wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de financiën. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere vastgelegd in de statuten. De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding.

 

Het bestuur

Netty Verdonk
Voorzitter
Jan de Mol
Secretaris / Penningmeester
Willy Timmermans
Bestuurslid / Projectleider / bouwkundige
Cees Beemer
Bestuurslid / vrijwilligers / stagiaires
Ad Bierens
Bestuurslid / sponsoring en risicobeheer
Willy van de Ven
bestuurslid / Coördinator vrijwilligers
Peter Rombouts
Beheerder

Beleidsplan

Beleidsplan

Buurtboerderij Eersel

HOUTWAL 10
5521 EERSEL 

Bestuur

Privacy beleid