Skip to main content

Maak kennis met het bestuur

BUURTBOERDERIJ EERSEL & BUURTVLINDERTUIN
Gevestigd aan de Houtwal nr. 10 te Eersel

Voor algemene vragen en voor alle vragen rondom maatschappelijke belangen, samenwerking en beleid over de Buurtboerderij Eersel en Buurtvlindertuin kun je contact opnemen met een van de drie bestuursleden.

Voorzitter | Cees Beemer
voorzitter@buurtboerderijeersel.nl | Tel:+31637562028
 

Secretaris | Ad Bierens
secretaris@buurtboerderijeersel.nl| Tel:+31 6 51991258


Penningmeester | Annie Rijkers
penningmeester@buurtboerderijeersel.nl | Tel: +31 622224957

Maak kennis met het boerderijteam

Het boerderijteam zet zin in voor alle operationele taken in en om de Buurtboerderij Eersel en de Buurtvlindertuin. 

Coördinators vrijwilligers
Voor alle vragen rondom vrijwilliger worden of vragen vanuit vrijwilligers kun je contact opnemen met: vrijwilligers@buurtboerderijeersel.nl


Coördinator Buurtboerderij 
Miel Mortier | tinymiel@hotmail.nl | Tel: +31627348607 

Coördinator Technische onderhoud en Buurtvlindertuin
Willy Timmermans | willy.timmermans@upcmail.nl |Tel: +31642642696 

Coördinator activiteiten 
Ad  de Haas | 

Coördinator externe communicatie 
Angelique Traas | Tel: +31639215311

Adviseur Buurtboerderij Eersel
Peter Rombouts  | annette.rombouts@planet.com | Tel: +31686491064


RSIN nummer: 8560.88.067

Kamer van Koophandel: Stg. buurtboerderij Eersel nummer 65378598

Bank: NL42 RABO 0188 2055 86 t.n.v. Stichting buurtboerderij Eersel

Uit de statuten:

  1. De stichting draagt de naam STICHTING BUURTBOERDERIJ EERSEL
  2. De stichting heeft zijn zetel in de gemeente Eersel
  3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd (oprichtingsdatum 18-02-2016)
  4. De stichting heeft ten doel: de realisatie , het beheer, de inrichting en de exploitatie van een buurtboerderij ten behoeve van maatschappelijke, sociale en educatieve doeleinden, gelegen in de wijk Kerkebogten in Eersel.

Vrijwilligers en Beloningsbeleid

Bij de Stichting Buurtboerderij Eersel zijn alleen vrijwilligers actief. De Stichting wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de financiën. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere vastgelegd in de statuten. De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding.

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Samen zorgen we voor de Buurtboerderij en Buurtvlindertuin. Dat doen we elke dag met veel plezier met de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers. 

Hoe deze structuur eruit ziet, vind je hieronder.