Skip to main content

Tag: TWC de Contente

” Contente Buurtboerderij”

Afgelopen dinsdagavond was het rond 8 uur druk op de buurtboerderij. Een afvaardiging van het bestuur ontving de leden van de “FIETSCLUB TWC de Contente”. Allen hadden de hitte getrotseerd. De voorzitter van de club kwam, in vol tenue, iets heel moois overhandigen. De fietsclub kwam de buurtboerderij en de scouting groep van de Donksbergen ( Lunetzorg) een cadeau brengen. Een cadeau in de vorm van een cheque van 250€.
Eén maal per jaar kiest deze  club een kleinschalig project uit dat een bijdrage levert aan een maatschappelijk doel.
Dit jaar behoorde de buurtboerderij tot de gelukkigen. Als bestuur zijn we hier ontzettend blij mee. Opnieuw merken we dat er een groep mensen is die ons een warm hart toedraagt. Dat geeft ons als bestuur ook weer de nodige energie.
Wij voelen ons hier ” zeer content mee” !
Als tegenprestatie konden we iedereen een heerlijk verkoelend ijsje aanbieden.
 Heren van de fietsclub nogmaals onze hartelijke dank en we zullen het geld goed besteden.