Bestemmingsplan en bouwvergunning Buurtboerderij Eersel

Buurtboerderij Eersel eindelijk!!!

Na veel jaren van voorbereiding en praten is het eindelijk zover! Het bestemmingsplan is vastgesteld in de gemeenteraad. De bouwvergunning is aangevraagd, offertes worden doorgespit, de vingers tintelen om eindelijk iets zichtbaars tot stand te brengen. Op het al jarenlang braakliggend terrein aan de Houtwal verschijnt een eenvoudige passende kinderboerderij! 
Al sinds de wijk Kerkebogten in aanbouw is wordt gesproken over een kinderboerderij in deze buurt. Voor de kinderen in de wijk en het dorp maar ook voor de vele zorgbehoevenden in deze wijk beslist een aanvulling. Een leerzaam doel ook voor een wandeling met kinderen of kleinkinderen. En uitnodigend voor een uitje tijdens een bezoek aan een hulpbehoevend familielid of kennis. Een eenvoudige boerderij met levende dieren in de buurt kan een stimulans zijn on even naar buiten te gaan. Om een frisse neus te halen, dieren te knuffelen of mensen te ontmoeten. Bovendien draagt de boerderij ongetwijfeld bij aan verfraaiing en verrijking van de wijk!

Draagvlak
Na een gericht startkapitaal van de gemeente kon een jaar geleden een stichting worden opgericht en kon het startsein worden gegeven. Veel positieve reacties waren het gevolg.De buurtvereniging in de wijk Kerkebogten wilde graag vanaf het begin daadwerkelijk betrokken worden. Individuelen meldden zich om mee te helpen. Maatschap Kerkebogten(ontwikkelaars en bouwondernemingen van de wijk) onderschreven het belang van de boerderij met een mooi geldbedrag als donatie. Aangenaam verrast was het bestuur  met het grote aantal stemmen dat de buurtboerderij onlangs kreeg in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne. Dit leverde bovendien een aardig geldbedrag op. Stemmers bedankt! Dit alles duidde en duid op een breed gedragen initiatief dat verdere steun verdient.

Er is meer nodig!
Meer geld is nodig voor de oprichting van de boerderij en vervolgens ook voor de instandhouding. Want er is slechts een beperkt bedrag beschikbaar. Tot nu toe gebeurt vrijwel alles op vrijwillige basis. Dankzij het startkapitaal van de gemeente kon worden begonnen. Notaris, architect Pieter Keeris, zorgboerderij Weidezicht en Vencomatic deden intussen geheel belangeloos veel en belangrijk werk.  Dat geldt ook voor een aantal deskundige specialisten waarvan enkele ondertussen het bestuur zijn komen versterken. Maar bouwen kost geld, veel geld, meer geld dan beschikbaar is…

Voor bouwen zijn ook mensen nodig. Vaklui die een handje willen toesteken, als het even kan belangeloos, om zodoende geld uit te sparen en met weinig middelen toch iets moois weg te zetten. En als de boerderij gerealiseerd is zin mensen nodig om het object te exploiteren en in stand te houden. Dieren hebben immers dagelijks verzorging nodig, gebouwen moeten onderhouden worden en zoal meer. Kortom er is nog heel veel meer nodig!

Wilt u een steentje bijdragen of nadere informatie: mail dan naar stichting-buurtboerderij@gmail.com

Hopelijk snel tot ziens!

 

Vriendelijke groeten,

 

 

 

Agradi.nl Webshop

Buurtboerderij Eersel

HOUTWAL 10
5521 EERSEL 

Bestuur

Privacy beleid