Skip to main content

RABO Club Support

Het was een zeer drukke bijeenkomst in de Kattendans. Veel verenigingen en stichtingen waren deze avond present om de cheque van de RABO Club Support in ontvangst te nemen. Een zeer grote envelop kreeg men uitgereikt, maar het openen van deze envelop moest nog even uitblijven. Dat hield de spanning er mooi in. Een drankje, wat leuke muziek en een interviewster die aan enkele organisaties, waaronder ook onze buurtboerderij, de vraag stelde wat er met het op de cheque vermelde bedrag gaat gebeuren.  Kort daarna was het zover en kreeg onze buurtboerderij een bedrag van 1766,23 Euro toegewezen.  Een fantastisch bedrag . Met dit bedrag kunnen we een mooie kerststal bouwen, want dat is het plan dat door het bestuur was ingediend. Heel veel dank aan de RABObank voor het organiseren van de RABO Club Support, maar ook dank aan de vele mensen die op dit project van de buurtboerderij hebben gestemd.  Ook onze vrijwilligers verdienen een woord van dank, zij zijn de gastheren en gastvrouwen die altijd onze bezoekers ontvangen. We gaan hard aan het werk om de kerststal te realiseren en hopen in de kerstperiode veel bezoekers te mogen verwelkomen.


Netty Verdonk, voorzitter buurtboerderij Eersel