Skip to main content

Een steuntje in de rug dankzij Rabo Club Support

De afgelopen weken hebben we veel stemmen mogen ontvangen dankzij het mooie initiatief van de Rabobank: Rabo Club Support. Elke stem is geld waard en komt ten goede van een club en/of stichting. 

Ook de Buurtboerderij en Vlindertuin Eersel stond op de nominatie om stemmen op te halen. Hier is in grote getale gehoor aan gegeven!
Met dank aan alle mensen die hun stem hebben uitgebracht en de Rabobank voor dit mooie initiatief zijn we uitgekomen op een bedrag van: 1556,49 euro! Wil je de uitslag bekijken, klik hier voor meer info.

Deze waardering is een warme deken en een steuntje in de rug in deze toch wel uitdagende tijd. Onze dank is groot! 

We kunnen verder met de doelen om de Buurtboerderij en Vlindertuin Eersel verder te ontwikkelen tot een ontmoetingsplek voor jong en oud, waarbij we in het voorjaar van 2021 aan de slag gaan om een educatief pad aan de leggen. 

Vriendelijke groet, 
Bestuur Buurtboerderij  en Vlindertuin Eersel.