Skip to main content

Burgemeester Dhr. Wouters op bezoek

Zaterdagmorgen 7 september heeft onze nieuwe burgemeester Dhr. Wouters, vergezeld van zijn vrouw, een bezoek gebracht aan de buurtboerderij. Onder het genot van een kopje koffie en gezeten aan onze grote tafel kon ” het buurten” beginnen. Het bestuur was bijna voltallig aanwezig, een aantal vrijwilligers en onze coördinator van de vrijwilligers.
De aanwezigen hebben in het kort iets verteld over de geschiedenis, de bijeengebrachte financiën, de bouw , de toekomst en de vele vrijwilligers van diverse pluimage die  onze boerderij ” draaiende”  houden. Een rondleiding volgde en ook de locatie van de toekomstige buurtvlindertuin werd bezocht.
De burgemeester was zeer enthousiast over hetgeen hij hoorde en zag.
We krijgen er een prima ambassadeur aan in de toekomst.

 

Vrijwilligers buurtboerderij Eersel worden verwend!!

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van de buurtboerderij, geassisteerd door leden van de activiteitencommissie, de jaarlijkse barbecue georganiseerd voor haar vrijwilligers.. Voor het bestuur is deze barbecue hét moment om haar waardering, voor het vele werk dat de vrijwilligers verrichten, tot uiting te brengen.

Een heel groot aantal vrijwilligers,  vergezeld van partner en/of kinderen, nam deel aan het gezellige gebeuren. De barbecue werd verzorgd door De Keuken van de Kempen, het weer kon niet beter, kortom alle ingrediënten waren aanwezig om er een succesvolle avond van te maken.

Dit alles maakte de eetlust groot want aan het einde van de avond kon geconstateerd worden dat alles op was. Muzikale omlijsting gaf een aantal kinderen en volwassenen de gelegenheid hun zangtalent te laten horen en te zien. De nazit was geanimeerd en samen opruimen een fluitje van een cent.

Kortom voor iedereen een geweldig leuke bijeenkomst om op terug te zien en gezien het succes zal dit een jaarlijks terugkerende activiteit blijven.

 
 

Schooluitje naar de buurtboerderij

Maandag 1 juli om 9 uur in de ochtend kwam er een grote dubbeldeksbus via de Poten richting de buurtboerderij. 55 kinderen en een 6-tal begeleiders van basisschool St. Jan uit Duizel kwamen de buurtboerderij met een bezoek vereren.
Het was één groot feest! Een aantal kinderen had ons al eerder bezocht en wisten feilloos de weg naar alle dieren. De cavia’s werden verwend met worteltjes, paprika’s en hooi. De kinderen zwermden uit naar alle weitjes. Vooral de wei van de geiten was in trek en er werd wat ” afgeklommen”. De geiten klommen naar boven en dat hups sprongen de kinderen van boven naar beneden. Uiteraard was de tractor heel favoriet.
Trots werd er verteld dat er een ei van de pauw was gevonden en ook het vinden van eieren bij de kippen werd meteen gemeld.  Maar Willem kon het bijna niet bevatten, zoveel belangstelling.
Na ruim een uur vertrok de groep weer en kregen onze dieren weer hun welverdiende rust !  In koor werd de buurtboerderij door de kinderen bedankt voor haar gastvrijheid en ze willen allemaal nog wel een keertje terug komen.
Het was een fantastisch leuke ochtend.

” Contente Buurtboerderij”

Afgelopen dinsdagavond was het rond 8 uur druk op de buurtboerderij. Een afvaardiging van het bestuur ontving de leden van de “FIETSCLUB TWC de Contente”. Allen hadden de hitte getrotseerd. De voorzitter van de club kwam, in vol tenue, iets heel moois overhandigen. De fietsclub kwam de buurtboerderij en de scouting groep van de Donksbergen ( Lunetzorg) een cadeau brengen. Een cadeau in de vorm van een cheque van 250€.
Eén maal per jaar kiest deze  club een kleinschalig project uit dat een bijdrage levert aan een maatschappelijk doel.
Dit jaar behoorde de buurtboerderij tot de gelukkigen. Als bestuur zijn we hier ontzettend blij mee. Opnieuw merken we dat er een groep mensen is die ons een warm hart toedraagt. Dat geeft ons als bestuur ook weer de nodige energie.
Wij voelen ons hier ” zeer content mee” !
Als tegenprestatie konden we iedereen een heerlijk verkoelend ijsje aanbieden.
 Heren van de fietsclub nogmaals onze hartelijke dank en we zullen het geld goed besteden.

Koninklijke onderscheiding voor Willy Timmermans

Vrijdag 26 april ging de vlag uit op de buurtboerderij. Het was feest!
En wat voor feest. Het bestuurslid Willy Timmermans, tevens projectleider bij de bouw van de buurtboerderij en nu nog onze technicus,  had een koninklijke onderscheiding gekregen.
Willy was om 9 uur ’s morgens naar het gemeentehuis gelokt. Hij wist nergens van, had ook geen enkel vermoeden en was compleet verrast toen hij daar arriveerde en hoorde dat hij een koninklijke onderscheiding zou ontvangen. Te midden van familie en een klein aantal andere genodigden  memoreerde burgemeester Vos Willy’s verdiensten; wat had en nog steeds doet Willy allemaal voor de Eerselse samenleving. De voorzitter van het bestuur gaf aan dat deze onderscheiding ook een uitstraling geeft naar alle geweldige vrijwilligers die zorgen dat het op onze buurtboerderij allemaal goed verloopt.
Na afloop van de bijeenkomst op het gemeentehuis werd iedereen uitgenodigd om naar de buurtboerderij te komen. Alle vrijwilligers en vele anderen hadden een dag te voren een berichtje gehad van het heugelijke feit en werden uitgenodigd om Willy persoonlijk te komen feliciteren. Daar werd druk gebruik van gemaakt. De koffie en de vlaai vonden gretig aftrek. Ja en Willy was het stralende middelpunt.